Pogosta vprašanja

 • Ali so plezalke zahtevne za uporabo?

Uporaba plezalk ne zahteva nobenih predhodnih znanj ali izkušenj.

 •  Ali so za varno uporabo plezalk potrebna posebna usposabljanja?

Posebna usposabljanja niso potrebna. Novim uporabnikom priporočamo predhodno seznanitev z navodili za uporabo.

 •  Kaj pomeni tritočkovni oprijem?

Tritočkovni oprijem pomeni, da so konice ali gumijasti oprijemi plezalke v vsakem trenutku uporabe na drog naslonjene v treh točkah. To je posebna prednost naših plezalk, saj to uporabniku zagotavlja boljšo stabilnost pri plezanju.

 •  Kakšne so prednosti tritočkovnega oprijema?

Plezalke so stabilne, nudijo dobro stojišče in se med uporabo ne zvračajo. Uporabnik ima občutek varnosti in stabilnosti.

 •  Ali se med plezanjem spreminja položaj stopal?

Med plezanjem se položaj stopal lahko spreminja, ker se drog z višino zožuje. Večina naših plezalk omogoča posebno regulacijsko nastavitev točke oprijema glede na debelino droga.

 •  Ali uporaba plezalk povzroča bolečine v gležnjih?

Bolečine v gležnjih so pogosta težava, ki nastopa pri uporabi plezalk. Bolečine v gležnjih pri uporabi naših plezalk niso prisotne. Inovativna konstrukcija in/ali regulacija omogočata optimalen položaj stopala. Med plezanjem ni nepravilne ga položaja in obremenitve na gleženj uporabnika. Ta prednost omogoča tudi dolgotrajnejše delo na drogu.

 •  Kakšne so prednosti regulacijskih plezalk?

Prednost je v tem, da lahko prilagajamo objemni lok plezalke debelini droga, ki se običajno proti vrhu zožuje. S tem zagotavljamo varno, stabilno stojišče na drogu s stopalom v naravnem položaju. Preprečeno je nagibanje stopalne ploskve plezalke, poševen položaj stopala in posledične nenaravne obremenitve v gležnju, ki povzročijo bolečine pri daljši uporabi. Regulacija objemnega loka rešuje prav ta problem.

 •  Ali lahko plezalke nastavljamo med plezanjem?

Točko oprijema lahko na enostaven način nastavljamo pred plezanjem in po potrebi tudi med plezanjem, na primer na polovici ali na vrhu droga.

 •  Ali lahko plezamo na poledenele in mokre drogove?

Da, vendar le na lesene drogove. Pri tipih plezalk za plezanje na lesene drogove (UNI-W- Standard, UNI-W- Classic), posebna razporeditev konic omogoča tudi varno plezanje na poledenelih drogovih, vendar v teh primerih priporočamo nekoliko previdnejšo uporabo. Uporaba plezalk za plezanje na betonske in kovinske drogove na mokrih ali poledenelih droga ni varna.

 •  Kako vzdržujemo plezalke?

Vzdrževanje plezalk je enostavno in nezahtevno. V skladu z navodili za uporabo ga lahko opravite sami. Priporočamo čiščenje in mazanje gibljivih delov, ter po potrebi menjavo izrabljenih delov (primer: trak za pritrjevanje na stopala).

 • Kje je možno nabaviti rezervne dele?

Rezervne dele vam zagotavlja vaš dobavitelj ali proizvajalec.

 •  Kako je zagotovljeno vzdrževanje in popravilo plezalk?

Za vzdrževanje ali morebitna zahtevnejša popravila se lahko obrnete na vašega dobavitelja ali proizvajalca.