Plezalke za betonske in kovinske drogove

Za drogove premera
od 140 do 400 mm

Za drogove premera
od 230 do 450 mm

Za drogove premera
od 300 do 550 mm